Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: ogłoszenie - nr sprawy: INŻ-SAP/19/MET23/TLOT/26/27/2010
...50 – 984 zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dostawy materiałów technicznych, chemicznych i elektrycznych wybrane zostały oferty n/w Firm: Zadanie nr 1: FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWO – PRODUKCYJNA OLMOT Jerzy Olech, ul. 15-go Grudnia 12, 78 - 320 Połczyn Zdrój, z zaoferowaną ceną 2 318,37 zł brutto (po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej); - Zadanie nr 3: Firma Handlowa OLMEX Mariusz Waligóra, pl. M. Curie – Skłodowskiej 24, 28 - 530 Skalbmierz, z zaoferowaną ceną 2 074,00 zł brutto; - Zadanie nr 6: FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWO – PRODUKCYJNA OLMOT Jerzy Olech, ul. 15-go Grudnia 12, 78 - 320 Połczyn Zdrój, z zaoferowaną ceną 2 574,44 zł brutto; - Zadanie nr 7: FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWO – PRODUKCYJNA OLMOT Jerzy Olech, ul. 15-go Grudnia 12, 78 - 320 Połczyn Zdrój, z zaoferowaną...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=5079Temat: Dostawy farb, lakierów i materiałów lakierniczych
...Chorzowska 44b Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone w SIWZ i zaproponował najniższą cenę realizacji zamówienia. Wykonawca otrzymał 100 punktów w kryterium ceny. Punktacja ofert: Nr oferty: 17/10 Nazwa firmy: P.H.U. Farbeks – Bis Sp. j. A.D.E.K. Rzepeccy Hurtownia Chemii Budowlanej 20-704 Lublin ul. Wojciechowska 40 Punktacja: 91 Nr oferty: 18/10 Nazwa firmy: Firma Handlowa Olmex Mariusz Waligóra 28-530 Skalbmierz Pl. M.C. Skłodowskiej 24 Punktacja: 63 Nr oferty: 16/10 Nazwa firmy: P.P.H.U. Polifarb Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Chorzowska 44b Punktacja: 100 Nr oferty: 19/10 Nazwa firmy: P.H. Chemia – Lublin S.A. 20-329 Lublin ul. Chemiczna 7 Punktacja: 81 KIEROWNIK ppłk Mariusz KALINOWSKI
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=5107


Temat: Zawiadomienie o wyborze oferty
...W/w Wykonawca zaoferował kwotę 12.641,64 ( dwanaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 64/100) na wykonanie zadania i uzyskał 100 punktów Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: na Zadanie nr 1 wpłynęła oferta od Firmy Handlowej OLMEX Mariusz Waligóra 28-530 Skalbmierz Pl. M.C. Skłodowskiej 24 W/w Wykonawca zaoferował kwotę 68 942,20pln (sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote 20/100), która znacznie przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zadania. W związku z powyższym zgodnie z art. 93.1 pkt 4 który mówi iż: „ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3848


Temat: Dostawa wyposażenia warsztatu
Zgodnie z wynikiem postępowania Zamawiający udzielił zamówienia poszczególnym firmom: - Olmex Mariusz Waligóra - INTERLAB Sp z o.o. - MERAZET Sp. J. - Z.U.H ELKOT Krztsztof Kotkowski - TERMOEXPERT Sp z o.o. - MAGOPOL Gogacz Andrzej
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3945


Temat: Ogłoszenie - dostawa filtrów - CZOŁG-SAM/224/2008
...85 – 350. Cena złożonej oferty: 40 283,59 zł (100,00 pkt przy przyjętym kryterium ceny 100%) 5. Oferta nr 4928/08 SF-FILTER Sp. z o.o. ul. Towarowa 5 Lubin 59 – 300. Cena złożonej oferty: 39 766,55 zł . Oferta odrzucona 6. Oferta nr 4919/08 PZM WIMET Zbigniew Wisniewski 05 – 420 Józefów k/Otwocka ul. Krucza 2. Cena złożonej oferty 46 800,42 zł (86,08pkt przy przyjętym kryterium ceny 100%) 7. Oferta nr 4898/08 Firma Handlowa OLMEX Mariusz Waligóra 28 – 530 Skalbmierz Pl. Skłodowskiej 24. Cena złożonej oferty: 110989,50 (36,30przy przyjętym kryterium ceny 100%) 8. Oferta nr 4914/08 EURPOL s.c. ul. Braci Mieroszewskich 122 Sosnowiec 41 – 219. Cena złożonej oferty: 40 350,19 zł Oferta odrzucona DOWÓDCA płk Jan BEREZA
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3888


Temat: PN na dot. olejów i smarów..
...w wyniku otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę olejów i smarów do eksploatacji urządzeń i pojazdów mechanicznych jako najkorzystniejsze i spełniające warunki siwz wybrano oferty nw Wykonawców: 1. BUWAR Sp zo.o. 59 220 Legnica ul Nowodworska 41  w zakresie części I z ceną brutto zamówienia: 5951,55 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 55/100); 2. FIRMA HANDLOWA OLMEX Mariusz Waligóra 28-530 Skalbmierz Pl. M.C. Skłodowskiej 24  w zakresie części II z cena brutto zamówienia: 34208,80 zł. (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście osiem złotych 80/100) 3. LOTOS OiL S.A.80-718 Gdańsk ul Elbląska 135  w zakresie części III z cena brutto zamówienia: 16764,26 zł ( słownie: szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 26/100) Poniżej...
Źródło: przetarg.army.mil.pl/viewtopic.php?t=3315