Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: RÓŻNE
...jezuicki. Są tam różne obrządki katolickie: oprócz łacińskiego także chaldejski, syryjsko-katolicki, ormiańsko-katolicki i melchicko-katolicki. W roku 1995 były tam: 1 patriarchat katolicki, 9 archidiecezji, 5 diecezji, 93 parafie, 142 kapłanów, 43 kleryków, 323 siostry zakonne i blisko milion wiernych świeckich wszystkich obrządków razem (B. Kumor). Są i ślady polskie. W latach 1989-1993 nuncjuszem apostolskim był Polak, arcybiskup Marian Oleś. Są też silne ślady polskie z czasów II wojny światowej. W roku 1942 w Khanaqin k. Bagdadu stacjonowały wielotysięczne wojska polskie, nazwane Armią Polską na Wschodzie; miały chronić zagłębie naftowe. Stacjonującym tam 2. Korpusem Polskim, wsławionym w bojach z Niemcami, dowodził generał Władysław Anders. Wizytował ich gen. Władysław Sikorski, który też uzyskał zezwolenie na przejazd dzieci polskich...
Źródło: mp.nethit.pl/viewtopic.php?t=824