Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Artykuły o ogarach
...ogarzego gonu w borach nad Sidrą. Piękne opisy polowań z ogarami znajdujemy również w prozie: Stefana Żeromskiego – ‟Popioły”, Czesława Miłosza – ‟Dolina Issy”, Melchiora Wańkowicza ‟Psi kwintet”, Adolfa Dygasińskiego – ‟Z psiarni, pola i kniei” i wielu innych. Ogara polskiego spotykamy również w grafikach: godłach rodowych, miejskich, herbach, pieczęciach i exlibrisach oraz w malarstwie XVIII i XIX w. Najbardziej znane są: ‟Polowanie w Poturzycy”, ‟Wyjazd na polowanie w Użogu”, ‟Odpoczynek myśliwych”, ‟Niedźwiedź osaczony przez psy” pędzla Wojciecha Kossaka, ‟Scena z polowania” Tadeusza Ajdukiewicza, ‟Myśliwy z zającem” Aleksandra Raczyńskiego, ‟Uczta u Wierzynka” Juliana Axentowicza. Dawne hodowle. Sztolzman w ‟Łowcu...
Źródło: mak.ogarkowo.pl/viewtopic.php?t=29



Temat: gotowe prace maturalne udostępnię
...polskiej i obcej dawnej i współczesnej. 7. Magiczna moc reklamy. Omów sposoby wykorzystywania języka w reklamie. 8. Wpływ domu rodzinnego i rodziny na kształtowanie się postawy moralnej bohaterów literackich. Zanalizuj zagadnienie na dowolnie wybranych przykładach. 9. Uniwersalne treści twórczości literackiej Karola Wojtyły. Przeanalizuj wybrane utwory. 10. Mogiły, ruiny, opustoszałe zamki- znaki przemijania w literaturze i malarstwie XVIII i XIX wieku. 11. Człowiek wobec Boga. Porównaj różne odmiany tej relacji, analizując wybrane przykłady z literatury pięknej. 12.Wielkie ucieczki - ich sens i cel -zaprezentuj temat na kilku przykładach literatury z różnych epok. 13. Sposoby wyrażania opinii młodzieży o otaczającym ją świecie. Omów na wybranych przykładach twórczości literackiej i plastycznej (np. teksty rockowe, wlepki, graffiti). 14. Motyw...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=5142