Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Dawny Kazimierz :: Żydowska Dzielnica Krakowa
...decyzja stwarzająca idealne warunki do korupcji urzędników była wykorzystywana przez ‟obrotnych” Żydów do zarabiania wielkich kwot za zdobycie odpowiedniego zezwolenia. Znaleźli się tacy, którzy zbili fortuny na współwyznawcach. W wyniku rozporządzeń zaborcy, zmianie uległa organizacja kahału, na którego czele stanęło 5 Vorsteherów wybieranych na 3 lata spośród najbogatszych członków gminy i zatwierdzanych przez magistrat Krakowa. Żydzi otrzymali w zamian za obciążenia patent tolerancyjny z 1789, który gwarantował im nieskrępowaną wolność wyznania mojżeszowego. Był to w istocie rzeczy dokument kuriozalny, ponieważ nigdy w swej przeszłości nie mieli w Polsce ograniczeń dotyczących w praktykach religijnych. Zasada ‟dziel i rządźĂ˘Â€Â często stosowana przez Austriaków została po raz pierwszy zastosowana wobec kazimierskich...
Źródło: forum-krakow.pl/viewtopic.php?t=100Temat: Precle pod Grunwaldem?
Otóż dowód podobno jest w archiwach Muzeum Historycznego miasta Krakowa: "Przygotowując się do wojny z Krzyżakami, król Władysław Jagiełło zamówił u krakowskich piekarzy zrzeszonych wówczas w cechu kilkanaście wozów tego specjału!". - tak uważa Magistrat w Krakowie. Ministerstwo Rolnictwa uznając precel krakowski za produkt tradycyjny powoływało się na to samo źródło. Więcej tutaj: http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798, ... celki.html
Źródło: historiapolski.eu/viewtopic.php?t=677