Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat:
...danych magistrali CAN 2.5. Możliwości i ograniczenia magistrali CAN 2.6. Przykładowe uszkodzenia magistrali CAN 3. Sieci lokalne 3.1. Sieci LIN 3.2. Budowa magistrali LIN 3.3. Protokół sieci LIN 3.4. Problemy z transmisją danych w magistrali LIN 4. Sieci optyczne 4.1. Magistrala MOST 4.2. Budowa magistrali MOST 4.3. Transmisja danych przez magistralę MOST 4.4. Stany pracy magistrali MOST 4.5. Protokół transmisji danych magistrali MOST 4.6. Uszkodzenia optycznej magistrali MOST 4.7. Magistrala"Byteflight" 4.8. Warstwa fizyczna sieci "Byteflight" 4.9. Transmisja danych w sieci "Byteflight" 4.10. Protokół magistrali "Byteflight" 4.11. Sieci D2B 5. Sieci "FlexRay" 5.1. Budowa sieci "FlexRay" 5.2. Protokół sieci "FlexRay" 6. Sieci bezprzewodowe 6.1. Sieci "Bluetooth" 6.2.Transmisja w standardzie...
Źródło: laplinka.pl/index.php?showtopic=27842Temat: Czy chcielibyście telekomunikacyjnych usług VECTRY ?
...pakietu programów TV publicznej i stacji naziemnych, które automatycznie spowoduje likwidację kosztów, jakie inwestor/właściciel musiałaby przeznaczać na budowę i eksploatację sieci wewnętrznej AIZ i wchodzących w jej skład urządzeń odbiorczo-nadawczych. VECTRA wykona na swój koszt kompleksową inwestycję od projektu i niezbędnych uzgodnień po wybudowanie w obiekcie wewnętrznej szerokopasmowej sieci oraz podłączenie jej do optycznej magistrali systemu sieci VECTRA. Od Państwa oczekujemy wydania zgody na budowę i eksploatację sieci kablowej w formie przekazanej w załączeniu standardowej umowy zawartej w trybie art. 33 Ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych z dnia 07 maja 2010 roku. VECTRA S.A. wraz z innymi współpracującymi w Grupie VECTRA spółkami zapewnia ciągły całodobowy serwis i konserwację sieci. Wszelkie sprawy dotyczące...
Źródło: wysoka.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=1576