Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: C++ - Macierz odwrotna, wyznacznik
...{         for (j=0;j<kolumny;j++)             {             printf ("%5d",tablica[j][i]);             }         printf (" ");         } getch (); } jak zrobić żeby można było policzyć z tych funkcji wyznacznik i macierz odwrotną. Tzn funkcja generator - generuje macierz losową i z tej macierzy byłby policzony wyznacznik i macierz odwrotna, i podobnie funkcja transponuj i "generator transpozycji"?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=135244Temat: [c++] macierze , program wywala
Funkcja rand() jest w porządku, choć jakiekolwiek generowanie z operacją modulo jest moralnie naganne. Z manuala funkcji rand(): Jeśli chcesz wygenerować liczbę losow ą spomi ędzy 1 a 10, powiniene ś zawsze robi ć to korzystając z bardziej znaczących bitów, jak w j=1+(int) (10.0*rand()/(RAND_MAX+1.0)); W programie natomiast jest błąd w części generacji macierzy losowej: w wewnętrznej pętli for powinno się inkrementować j, a nie i. HTH, Dariusz
Źródło: elektroda.pl/rtvforum/topic1486023.html