Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Przewóz komputera na szkolenie, kurs -zasady.
Instrukcja o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej (Sygn. Szt. Gen. 1537/2002), Załącznik nr 12 "INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SYSTEMU "INTER-MON", R o z d z i a ł II Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieci komputerowej 3. Do systemu INTER-MON (sieci Internet) mogą być podłączone wyłącznie: 1) wydzielone terminale komputerowe (samodzielne stanowiska komputerowe), na których nie jest prowadzona...
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=33878Temat: "Jednostka była jak prywatny folwark" - o 23. brt
...tajności" (art.19) i zalicza do nich: - ścisle tajne - tajne - poufne - zastrzeżone Takie samo rozgraniczenie wskazuje nam Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 2005r. w sprawie sposobu oznaczania matariałów, umieszczania na nich klauzul tajności, a także zmiany nadanej klauzuli tajności. Jeśli chodzi o dokumentację "jawną" to zasady jej tworzenia i obiegu są określone w " Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie ON", syg.Szt.Gen.1537/2002.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=19992


Temat: Ochrona dok. niejawnych oraz kary za zgubienie itp
...zadań pełnomocników ochrony oraz szczególnych wymagań w zakresie ochrony fizycznej informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U.2005.215.1821); 6. Zarządzeniu Nr 3/ MON ministra Obrony Narodowej z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania z materiałami archiwalnymi i inną dokumentacją w resorcie Obrony Narodowej (Dz.Urz.MON2005.2.4); 7. Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie ON – sygn. Szt. Gen. 1537/2002. 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz.U.2005.208.1741). Nie wspomnę już o teleinformatyce. Życzę powodzenia !
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=13716


Temat: ile czasu ma dowódca JW na odpowiedź na wniosek żołnierza
Sprawę reguluje również " Instrukcja o zasadach pracy biurowej w resorcie ON", można ją znaleźć na iniejawna.pl.
Źródło: nfow.mil.pl/viewtopic.php?t=34116