Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Karabin Ak 47 i modyfikacje
...obecnie dla broni wsparcia. Bibliografia: 1. Encyklopedia najnowszej broni palnej, opracowanie zbiorowe pod redakcją naukową Ryszarda Woźniaka, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2001, 2. Broń strzelecka XX wieku, Leszek Erenfeicht, Craig Philip, ESPADON-Warszawa 1995. 3. Współczesna broń strzelecka, Mjr Frederick Myatt M.C. ESPADON BOOKS, Warszawa 1992 4. Nowoczesna broń strzelecka, Ian Hogg, Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, Kraków 1994 5. II wojna światowa encyklopedia uzbrojenia, Muza SA, Warszawa 2000 Pozdrawiam Samik
Źródło: osiol.com.pl/index.php?showtopic=4816