Tokiohotel - pierwszy wpis

Temat: Zarabiamy więcej, gramy na giełdzie!
...zeznań za 2007 r. Najwięcej było PIT-ów 37 i 36. Prawie dwa tysiące osób skorzystało też z tzw. odatku liniowego i wypełniło PIT- 36L. Do zwrotu nadpłaconego odatku zakwalifikowało się 35.127 zeznań, na łączną kwotę 27 mln 625 tys. 207 zł. Natomiast odatników, którzy musieli dopłacić skarbówce, było 8.537. Musieli oni wpłacić łącznie 46 mln 569 tys. 911 zł. - Tego roku trafiło do nas dość dużo PIT-ów 38 - mówi Andrzej Bednarek z I US w Koszalinie. - Tego typu zeznania są związane z transakcjami na giełdzie. Wnioskujemy z tego, że koszalinianie co raz więcej zarabiają na Giełdzie Papierów Wartościowych i w związku z tym rzeszli na wyższy róg odatkowy. I tak, z I rogu odatkowego, zależnego od dochodów do 43 tys. zł, w Koszalinie skorzystało 60.743 osób. Ta statystyka okazuje, że nadal jesteśmy miastem mało zamożnym. Z II rogu skorzystało 4.212 osób, a z trzeciego...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=8116Temat: Podatnik – pośrednik – państwo
...Skarbowego w Koszalinie. Jednak są w regionie banki, które ku zdumieniu odatników życzą sobie i 6 zł. Z kolei na terenie I Urzędu Skarbowego w Koszalinie odatników obsługuje Bank Spółdzielczy z Darłowa. – Pobiera opłaty na ogólnych zasadach w rzypadku rzelewów, a od wpłacających gotówkę nie obiera nic. U nas bank wybrała na odstawie zapytania o cenę komisja owołana rzez naczelnika – twierdzi Anna Pietrzak, główna księgowa I US w Koszalinie. Tymczasem w lacówkach celnych, również odległych resortowi finansów są wyłącznie własne okienka kasowe, gdzie dodatkowych opłat się nie obiera. Po rzekroczeniu drzwi Oddziałów Celnych nie natkniemy się na rywatną działalność gospodarczą. – Jednakże lacówki celne nie mają własnych siedzib. Natomiast banki obsługujące rzelewy celne są wyłaniane na rzetargach Narodowego Banku Polskiego, NBP...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=10716


Temat: Czy Koszalin to biedne miasto ?
Za ośrednictwem, czyli obliczeniem i rzelewem na konto bankowe, prawie 8 tys. osób rzekazało na OPP - 1 mln 334 tys. 350 zł. Danela Hapun z I US w Koszalinie owiedziała o 15000 osób, rzy czym w stosunku do roku oprzedniego jest to o 10000 więcej, co stanowi drastycznie odmienną liczbę od rzywołanej w artykule. Dodam, że najwyższa kwota odpisu wyniosła odatku od osób fizycznych wyniosła blisko 200000 zł i została rzeznaczona na Wioskę dziecięcą SOS w Karlinie.
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=6510


Temat: VAT w rolnictwie
Deklaracje składam w US Koszalin. Zasady: ewidencja obrotów za ostatnie 3 miesiące, 20000 zł dochodu w roku poprzedzajacym przejście na vat, REGON, ewidencja środków trwałych, deklaracja i 170 zł.
Źródło: agrofoto.pl/forum/index.php?showtopic=31


Temat: PIT na ostatnią chwilę?!
...jeszcze także około trzech tysięcy osób, rowadzących własną działalność gospodarczą. Możliwości złożenia PIT-a na ostatnią chwilę w naszym mieście jest kilka. Oczywiście, można to zrobić bezpośrednio w okienku Urzędu Skarbowego. W ostatnich dniach urząd racuje dłużej. – Mamy trochę więcej racy, więc i dłużej racujemy, do godziny 17-tej można u nas bezpośrednio złożyć zeznanie – mówi Krzysztof Sulewski z I US w Koszalinie rzy ulicy Przemysłowej 3.  Zeznanie odatkowe można także wysłać ocztą. Wtedy decyduje jednak data stempla ocztowego. Przypominamy, że w Koszalinie nie ma całodobowej oczty, więc trzeba to zrobić trochę wcześniej. Jeszcze inną możliwością na rozliczenie ze skarbówką jest internet. Interaktywny formularz, za omocą którego można wypełnić i wysłać zeznanie roczne PIT-37 i inne, można obrać ze strony...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=10202


Temat: Urząd skarbowy tak nie wzywa
...mieszkańcy miasta, nie ochodzi od żadnego z naszych racowników". Do ierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie napływają skargi i ytania na rzekomego racownika tegoż urzędu, który wydzwania do ludzi i... wzywa do niezwłocznego  stawienia się w urzędzie oraz straszy z owodu błędów, bądź nie złożenia zeznania odatkowego (PIT). Sytuacja miała miejsce również w innych urzędach fiskusa. Na swojej stronie  internetowej I US w Koszalinie informuje: ‟W związku z rzypadkami ojawiania się w sieciach komórkowych fałszywych informacji o wezwaniach odatników do urzędu skarbowego celem złożenia wyjaśnień, Izba Skarbowa w Szczecinie informuje i rzestrzega, iż odległe urzędy skarbowe nie dokonują w ten sposób wezwań odatników celem złożenia wyjaśnień w urzędzie. Wiadomości głosowe rozsyłane rzez użytkowników sieci komórkowych są...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=7505


Temat: Czy Koszalin to biedne miasto ?
...osób, a z trzeciego 1.439 mieszkańców. Te wyniki sytuują nas w średniej krajowej. Smutne, że oprócz kilku emerytów, wszyscy seniorzy zakwalifikowali się do I rogu odatkowego. W tym roku tylko jedna osoba w Koszalinie (w ubiegłym trzy) otrzymała zwrot nadpłaconego odatku w kwocie owyżej 100 tys. zł. Natomiast jeden z 28 odatników w naszym mieście, składających PIT ‟giełdowy" musiał fiskusowi dopłacić, bagatela, onad 19 mln zł. Do I US w Koszalinie, w tym roku nadeszły 383 zeznania odatkowe zza granicy.  Spodobała się nam tegoroczna nowość w skarbówce. Za ośrednictwem, czyli obliczeniem i rzelewem na konto bankowe, rawie 8 tys. osób rzekazało na OPP - 1 mln 334 tys. 350 zł. - To rawie cztery razy większa kwota na wszystkie organizacje ożytku ublicznego niż w ubiegłym roku - komentuje Andrzej Bednarek. Chociaż są wyjątki: "Natomiast jeden z 28 odatników w...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=6510


Temat: 505 wniosków! Fiskus analizuje
...PIT-a AZ, stracili rawo do abolicji bezpowrotnie. Podatnicy, którzy w latach 2003-2007 racowali za granicą i nie rozliczyli się z olskim fiskusem , choć mieli taki obowiązek, mogli wniosek o rzyznanie abolicji odatkowej złożyć w urzędzie skarbowym do 6 lutego br.  505 koszalinian z tej okazji skorzystało. Ponad 100 wniosków zostało już rozpatrzonych. Kolejne są obecnie analizowane. - Trochę zamieszania będzie - mówi Krzysztof Suleski z I US w Koszalinie. - Do każdego wniosku rzygotowujemy osobną analizę, bo sytuacja każdego konkretnego odatnika jest inna. W grę wchodzą zagraniczne dokumenty, nieścisłości we wnioskach. Najtrudniejsze jest to, że wielu odatników złożyło wnioski rzez ełnomocników. Uzupełnienie brakujących danych w takim rzypadku jest bardzo utrudnione. Wielu odatników, którzy złożyli wnioski, rzecież dalej racuje za granicą. Z abolicji...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=9577


Temat: Skarbówka wypłaciła 14 milionów złotych
...należymy do mniej zamożnych, onieważ zdecydowana większość z nas skorzystała z ierwszego, najniższego rogu odatkowego. Pracownicy I Urzędu Skarbowego w Koszalinie oceniają rzebieg akcji z rozliczenia PIT-ów za ubiegły rok, dość spokojnie. Najwięcej zeznań wpłynęło w kwietniu... -  Jak co roku większość mieszkańców wiedząc, że mają dopłacić do odatku czekała do ostatnich dni - mówi Maria Kowalczyk, naczelnik I US w Koszalinie. Do Skarbówki wpłynęło 43.585 zeznań odatkowych mieszkańców Koszalina za 2006 r. Najwięcej było PIT-ów 37 i 36. Do zwrotu nadpłaconego odatku zakwalifikowało się  30.281 zeznań, na łączną kwotę 14 mln 327 tys. 771 zł. Natomiast odatników, którzy musieli dopłacić skarbówce, było 19.651. Musieli oni wpłacić łącznie 28 mln 371 tys. 2 zł. Najwięcej, bo aż 94 roc. odatników w naszym mieście skorzystała...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=4661


Temat: Abolicja podatkowa
...- Oczywiście jest to racochłonne, obliczenie tego, ale uważam, że zdecydowanie warto to zrobić - sugeruje Maria Kowalczyk, naczelnik I Urzędu Skarbowego w Koszalinie. - Warto ujawnić swoje dochody, aby uniknąć w rzyszłości tłumaczenia i udowadniania źródła swojego majątku. Jak sugerują urzędnicy koszalińskiego fiskusa, otencjalnych odatników, którzy mogliby skorzystać z abolicji, w naszym mieście jest około 600. Do wczoraj jednak I US w Koszalinie rzyjął zaledwie 10 wniosków. Tymczasem eksperci, oceniający ustawę abolicyjną, ostrzegają: nie wolno się spóźnić ze złożeniem wniosku, bo fiskus... zastawił straszliwą ułapkę. Chodzi o to, że składając wniosek o terminie, utraci się rawo do skorzystania z abolicji, a co gorsza sprawy wcale nie zamknie. Urząd Skarbowy wykorzysta otrzymane dane rzeciwko spóźnialskiemu odatnikowi i ściągnie z niego wszystkie...
Źródło: koszal.in/forum/viewtopic.php?t=8364